Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti: Realizacija više aktivnosti u 2021.godini

 Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti: Realizacija više aktivnosti u 2021.godini

Ilustracija

Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti Opštine Herceg Novi za period 2021.- 2023. godine koji je usvojen na posljednjoj sjednici rezultat je zajedničkog rada javnog i civilnog sektora, te osoba sa invaliditetom. Pristupačnost, socijalna zaštita, zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje su prioritetne aktivnosti plana koji je urađen je u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

U Herceg Novom je vrlo mali broj ugostiteljskih objekata prilagođenih osobama sa invaliditeom, a posebno je problem što ni jedan nema toalet prilagođen njima.

Nakon izrade rampi na teritoriji MZ Igalo, urađen je koncept prilagođavanja pješačkih staza osobama sa posebnim potrebama u ulicama Braće Grakalić, Jadranska magistrala (kružni tok u Meljinama i raskrsnica na Toploj-pored rampi, predviđeno je i postavljanje taktilnih površina), plato kod pošte u Igalu i trotoar kod ambulante u Igalu – ukupno 49 rampi za lica smanjene pokretljivosti.Realizacija ovog projekta planirana je za prvu polovinu 2021. godine nakon čega Opština planira prilagođavanje pješačkih staza duž Rivijere, posebno za Mjesne zajednice Bijela, Kamenari i Baošići.

Akcionim planom predviđene su i aktivnosti iz ostalih oblasti i to: Unaprjeđenje uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, sveobuhvatno, adekvatno i kvalitetno uključivanje sve djece i omladine sa posebnim obrazovnim potrebama u procesu obrazovanja i obuke; unaprjeđenje zdravlja OSI i njihovih porodica. U planu je otvaranje kancelarije za osobe sa invaliditetom u okviru Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još