Lokalne NVO od Opštine traže raspisivanje konkursa za dodjelu sredstava

 Lokalne NVO od Opštine traže raspisivanje konkursa za dodjelu sredstava

Lokalni resursni centar za nevladine organizacije NVO „NADA“ pokrenuo je inicijativu kojom od Opštine zahtjeva da u najskorijem roku, u skladu sa zakonom, raspiše javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu.

Naime, raspodjele sredstava za projekte nevladinih organizacija prošle godine nije bilo zbog pandemije korona virusa a ove godine, iako je već mart mjesec, konkurs još uvijek nije raspisan.

Kako nam je rekla Marina Vuksanović, predsjednica NVO „NADA“, opština, odnosno Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, je po Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz 2017 godine, dužna da raspiše javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama krajem tekuće za narednu godinu.

„Budžet je usvojen 23.12.2020. godine a konkurs još nije objavljen i zato pozivamo Opštinu da što hitnije raspiše konkurs da bi realizacija projekata imala efekta a neki projekti makar dijelom mogli biti realizovani ove godine što smo jasno obrazložili u dopisu.“ – pojasnila je Vuksanović.

Nevladine organizacije – potpisnice inicijative, kojih je sve više, nadaju se da će Opština razmotriti inicijativu ali i postupiti u skladu sa zakonom upravo u cilju unapređivanja saradnje NVO i lokalne samouprave.

„U dopisu smo podsjetili Opštinu da su dužni da zauzmu stav i na naš dopis odgovore u roku od 30 dana a ukoliko odgovor izostane, nevladine organizacije će se obratiti Skupštini Opštine.“ – zaključuje Marina Vuksanović, predsjednica resursnog centra NVO „NADA“.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još