Kvalitet morske vode odličan na 15 lokacija

 Kvalitet morske vode odličan na 15 lokacija

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 20. do 22. jula ove godine, pokazali su da je na 85,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 6,4% lokacija dobrog, dok je na 8,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 15 bila odličnog, na 2 dobrog, a na 4 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode oabvelja se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još