Komunalno stambeno: Bez plaćanja dijela naknade komercijalnim objektima za pristup sa puta

 Komunalno stambeno: Bez plaćanja dijela naknade komercijalnim objektima za pristup sa puta

Foto: Portal Novi

Komunalno stambeno preduzeće oslobodilo je plaćanja dijela ili kompletne naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2020 godinu, sva privredna društva čiji je rad bio onemogućen ove godine uslijed pandemije korona virusa.

Odluka se odnosi na dio naknade za period mart, april i maj 2020, za sve komercijalne objekte kojima je u tom periodu bio onemogućen rad zbog mjera Ministarstva zdravlja u cilju sprečavanja epidemije.

Obuhvaćene djelatnosti su:

Hoteli, moteli, odmarališta, kampovi, usluge rezervacije, hoteli i moteli sa restoranom, ostali smještaj, putničke agencije, tur-operatori.

Gradski i prigradski kopneni saobraćaj i ostali prevoz putnika.

Restorani i pokretni ugostiteljski objekti.

Da bi bili oslobođeni naknade, društva koja obavljaju navedene djelatnosti trebaju Komunalno stambenom podnijeti dokaze da su prestali sa radom u navedenom periodu.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još