Komunalci Nikšića, Kotora i Herceg Novog posjetili Beč

 Komunalci Nikšića, Kotora i Herceg Novog posjetili Beč

Na poziv jedne od vodećih evropskih kompanija za posredovanje u zbrinjavanju otpada, Interseroh, delegacija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na čelu sa ministrom, prof. dr Ratkom Mitrovićem, a zajedno sa kolegama iz komunalnog sektora iz opština Nikšić, Kotor i Herceg Novi, bili su u radnoj posjeti Beču i upoznali se sa načinom rada nekih od najznačajnijih centara za upravljanje otpadom u Leopoldsdorfu, Golsu i Milensdorfu.
 
„Budući da Crna Gora zaista aktivno radi na ispunjavanju mjerila iz Poglavlja 27, kao jedno od ključnih za naš ulazak u EU, veoma je značajno upoznati se sa načinom na koji se upravlja plastičnim otpadom, PET ambalažama, staklom, papirom, organskim otpadom, kao i kabastim i opasnim otpadom u zemljama Evropske unije, jer nam je to možda i najznačajnija aktivnost u okviru Poglavlja. Korisno je vidjeti koje se prakse mogu iskoristiti i primijeniti kod nas“, izjavio je ministar Mitrović.
 
Ministar Mitrović je dodao da Crnoj Gori ispunjavanje mjerila nije neophodno samo zbog ulaska u EU, već i zbog nas samih, jer pravilnim upravljanjem otpadom, reciklažom i cirkularnom ekonomijom možemo potpomoći finansijski razvoj Crne Gore, a svakako, podjednako bitno, čuvamo našu životnu sredinu.
 
„Treba shvatiti da ovo na čemu mi sada radimo i dalje predstavlja početne korake, ali je najbitnije da su to koraci u pravom smjeru“, naglasio je ministar Mitrović.
 
Ono što je delegacija imala prilike da vidi prilikom studijske posjete Beču odnosilo se na sisteme sortiranja otpada, mogućnost sakupljanja i ponovne upotrebe svih vrsta otpada i njihove prerade, čak i baterija, guma, ulja itd. Na prostorima Balkana, Interseroh je prisutan u Sloveniji i Hrvatskoj i uključen u sistem koji obavezuje sve proizvođače, uvoznike i distributere da ispune svoju obavezu i omoguće da se ambalaža vrati na neki način u ciklus proizvodnje.
  
 
Saopštenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još