JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi-Novi projekat

 JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi-Novi projekat

U okviru Poziva za podršku pružanja usluga socijalne i dječje zaštite, koji je dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i u Herceg Novom se od januara sprovodi Projekat „Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI“ . Program je vrijedan 18 miliona eura, Evropska unija učestvuje sa 15,3 miliona, a Crna Gora obezbjeđuje 2,7 miliona eura za njegovu realizaciju.

Projekat u Herceg Novom realizuje JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 78.862,02 eura.

On je počeo 18. januara 2021. godine, te će kroz dvanaestomjesečnu realizaciju u opštem smislu doprinijeti jačanju socijalnog, dječijeg i sistema zaštite osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, saopšteno je na prezentaciji.

-Uvođenjem novih aktivnosti u Dnevnom centru Herceg Novi, projekat će specifično osnažiti kapacitete ustanove tako što će se poboljšati kvalitet pruženih usluga svojim korisnicima. Ukupno 12 djece sa smetnjama u razvoju koji su korisnici usluga ovog centra će imati poboljšan kvalitet života, a zaposleni će steći nova znanja i vještine koje će im pomoći u uvođenju novih aktivnost, kazala je direktorka JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, Dragica Kosić.

U dosadašnjem periodu, i pored pandemije izazvane virusom Covid-19, U Dnevnom centru sprovode pripremne aktivnosti, a sve kako bi uspješno realizovali projekat, te ostvarili očekivane rezultate.

Kroz nabavku specijalizovanog vozila za prevoz korisnika, održavanje specijalizovane obuke pod nazivom Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju za zaposlene u Dnevnom centru, radom tima stručnjaka koji će pružiti savjetodavno terapijske usluge korisnicima Dnevnog centra, njihovim roditeljima kao i zaposlenim u ovoj ustanovi, te sprovođenje aktivnosti definisanih Planom rada savjetodavno-terapijske službe, bitno će se poboljšati postojeće usluge i biće uvedena nova savjetodavno-terapijska usluga u Dnevnom centru u Herceg Novom.

Kroz stručno osnaživanje zaposlenih i saradnika u Dnevnom centru za primjenu specifičnih postupaka u radu sa osobama sa autizmom i kombinovanim smetnjama, će biti sproveden akreditovani trening program Obuka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i kombinovanim smetnjama, čime će se u mnogome poboljšati stručno znanje i vještine zaposlenih u Dnevnom centru.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još