Jednokratna pomoć – koji nezaposleni korisnici imaju pravo na nadoknadu

 Jednokratna pomoć – koji nezaposleni korisnici imaju pravo na nadoknadu

Foto:Pixabay

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 eura preko Zavoda za zapošljavanje neće moći da ostvare nezaposleni koji su korisnici novčane naknade, lične invalidnine, kao ni nosioci prava na materijalno obezbjeđenje. Osim njih, za određen broj nezaposlenih, koji primaju novčane nadoknade, predviđene su samo dopune do iznosa od 100 eura.

“Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 eura nemaju nezaposlena lica koja su u navedenom periodu bila: korisnici novčane naknade, nosioci prava na materijalno obezbjeđenje ili korisnici lične invalidnine. Pravo na dopunu do iznosa od 100 eura imaju nezaposlena lica koja su pravo na novčanu naknadu u visini ispod 100 eura (bez doprinosa) ostvarivala i koristila 31. decembra 2020. godine, zaključno sa 28. januarom 2021. godine”, objašnjavaju u ZZCG.

Pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 100 eura imaju nezaposlena lica koja su do 31. decembra 2020. godine koristila pravo na novčanu naknadu, a kojima je to pravo prestalo u periodu do 28. januara 2021. godine, a koja se i dalje nalaze na evidenciji Zavoda.

Nezaposlena lica koja su do 31. decembra 2020. godine koristila pravo na novčanu naknadu, a kojima je to pravo prestalo u periodu do 28. januara 2021. godine, i koja se ne nalaze na evidenciji Zavoda na dan 28. januar 2021. godine, nemaju pravo ni na jednokratnu pomoć u iznosu od 100 eura niti na dopunu iznosa koji redovno primaju do iznosa od 100 eura.

“U toku su intenzivne aktivnosti na obradi podataka kako bi se u što kraćem roku isplatila jednokratna novčana pomoć nezaposlenim licima predviđena novim paketom podrške privredi i građanima. O datumu i načinu isplate jednokratne novčane pomoći nezaposlena lica biće blagovremeno obaviještena”, navode u ZZCG.

Pomoć u okviru mjera, iz novog paketa podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine, obezbijedila je Vlada Crne Gore sa ciljem olakšanja života građana u vrijeme pandemije korona virusa.

Izvor: bankar.me

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još