Javni poziv za zakup tri lokacije za postavljanje privremenih objekata tokom sezone javnim nadmetanjem

 Javni poziv za zakup tri lokacije za postavljanje privremenih objekata tokom sezone javnim nadmetanjem

Opština Herceg Novi objavila je prvi Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2021. godine, za period od 05.07.2021.– 15.09.2021.godine. U pitanju su 3 lokacije u Igalu i Herceg Novom.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj. 88 na trećem spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg-Novi, broj: 510-208-95, uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na javnom nadmetanju“.

Rok za podnošenje ponuda je 05.07.2021.godine. Javno nadmetanje – aukcija će se održati 06.07.2021. godine za sa početkom u 9.30 časova u velikoj sali Opštine Herceg-Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052, lokal 257 ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.

O uslovima i načinu učešća, detaljnije na sajtu Opštine.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još