Javna rasprava o strategiji povećanja zaposlenosti u Herceg Novom

 Javna rasprava o strategiji povećanja zaposlenosti u Herceg Novom

Od danas počinje javna rasprava o strategiji povećanja zaposlenosti u Herceg Novom. Na ovaj način, lokalna samouprava nastoji da direktno utiče na smanjenje nezaposlenosti u našem gradu i doprinese efikasnom funkcionisanju tržišta rada.

Glavni cilj ove strategije je da do 2030. Herceg Novi bude moderna opština sa raznolikom potražnjom radne snage, niskom stopom nezaposlenosti i značajnom uključenošču ranjivih grupa na tržištu rada.
Uz strateške ciljeve Opštine, daljeg razvoja infrastrukture, održivog ekonomskog razvoja, razvoja kvartnog sektora i društvenih djelatnosti, jačanja administrativnih kapaciteta lokalne samouprave, te zaštite životne sredine, strategija povećanja zasposlenosti može se posmatrati kao dopuna postojećem Strateškom planu razvoja opštine u pogledu zapošljavanja i razvoja radne snage. Unaprijeđenje zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa kljlučan je i neizostavan korak ka daljem društveno ekonomskom razvoju i postizanju opšteg i strateških ciljeva grada.
Nacrtom ovog dokumenta definisani su ključni problemi tržista rada Opštine Herceg Novi: nepovoljna starosna struktura nezaposlenih lica, neodgovarajuća kvalifikaciona struktura nezaposlenih u odnosu na potrebe poslodavaca, nedostatak radnog iskustva, nedostatak dodatnih znanja i vještina, nezainteresovanost nezaposlenih za sticanje znanja i vještina koje se traže na tržištu rada, nezadovoljavajući uslovi rada kod nekih pslodavaca, kao i nedostatak mjera prevencija nezaposlenosti.
Što se tiče kreiranja novih radnih mjesta, strategija predviđa formiranje Centra za preduzetništvo, i to u vremenskom okviru 2022-2023., a u periodu od tekuće do 2025. više aktivnosti: pružanje savjetodavne pomoći poljoprivrednicima prilikom registracije i zapošljavanja, obuka za preduzetnike iz oblasti poljoprivrede, pružanje finansijske pomoći preduzetnicima, savjetodavne pomoć u izradi biznis plana, kao i organizovanje radionica za generisanje preduzetničkih ideja.
Unaprijeđenja kompetencija radne snage usmjerena su na nezaposlena lica, pa je predviđeno više aktivnosti, među kojima su: obrazovanje odraslih, obuka na radnom mjestu, obuka za deficitarna znanja i vještine, kao i organizovanje Sajma za promociju zanimanja i zapošljavanja u ugostiteljstvu.
U pogledu planiranja aktiviranja ranjiivih grupa na tržištu rada, namjera lokalne samouprave je da sprovede mjere profesionalne rehabilitacije, pruži mogućnost subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao i izrada lokalne inicijative za zapošljavanje, čija su ciljna grupa teže zapošljiva lica.
Sastavni dio Strategije zapošljavanja za period 2021-2025. je i SWOT analiza (analiza snage, slabosti, prilike i prijetnje), u kojoj se navode ključne razvojne šanse za unaprijeđenje zapošljavanja, ali i ključni izazovi sa kojima se naš grad suočava. Takođe, dio Strategije odnosi se i na analizu tržišta rada i socio-ekonomsku situaciju, uz istaknutu viziju, prioritete i mjere koje je potrebno sprovesti.
Strategija se implementira i prati kroz godišnje akcione planove zapošljavanja, koji definišu aktivnosti koje se sprovode na godišnjem nivou, a za svaku aktivnost definišu se ciljne grupe, broj uključenih, očekivani rezultati, okvirna finansijska srestva, izvori finansiranja i institucije odgovorne za sprovođenje. Za pripremu godišnjeg akcionog plana odgovoran je Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, u saradnji sa lokalnom partnerskom grupom za zapošljavanje.
Javna rasprava će trajati 15 dana, od 25. februara do 11. marta, a primjedbe, sugestije, predloge i mišljenja u pismenoj formi potrebno je dostaviti na adresu Opštine Herceg Novi, Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, preko Građanskog biroa ili mjesnih zajednica, a u elektronskoj formi na email: suzana.memarovic@hercegnovi.me . Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, centralna javna rasprava neće biti održana.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još