Iz Bijele za izvoz apremno 40 hiljada tona kontaminiranog zemljišta

 Iz Bijele za izvoz apremno 40 hiljada tona kontaminiranog zemljišta

Agencija za zaštitu životne sredine izdala je novu dozvolu za izvoz 40 hiljada tona kontaminiranog zemljišta sa lokacije bivšeg Brodogradilišta u Bijeloj. Izvođač, francuska kompanija Valgo već je zakupila brod, koji bi ka španskoj deponiji Ditexa trebalo da krene iz Bijele između 28. i 30. maja.

Kako je dodala, za izvoz čeka spremno i prosijano još 22 hiljade tona grita kao i oko 38 hiljada tona kontaminiranog zemljišta. Izvođač, kompanija Valgo će, shodno dinamici radova, lokaciju naizmjenično „oslobađati“ grita i zemljišta. To znači da će svakom sljedećom turom biti naizmjenično odvožen ili grit ili zemljište.

U Agenciji očekuju da bi izvoz grita i kontaminiranog zemljišta mogao biti gotov do kraja novembra ove godine, nakon čega bi se pristupilo tzv. „finoj“ sanaciji lokacije.

Podsjetićemo da je izvoz industrijskog otpada – grita, iz bivšeg Jadranskog brodogradilišta Bijela nastavljen početkom mjeseca na špansku deponiju nakon godinu i po zastoja.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još