Građani i NVO edukovani kako da podnesu prigovor na rad RTCG

 Građani i NVO edukovani kako da podnesu prigovor na rad RTCG

Foto: Portal Novi

U okviru projekta „Ponovno povezivanje građana i javnog emitera RTCG“, Media centra a u saradnji sa lokalnim resursnim centrom za saradnju sa nevladinim organizacijama NVO „NADA“, danas je u Herceg Novom održana radionica pod nazivom „Građanima/građankama vratiti njihov RTCG“.

Cilj projekta je povećanje profesionalizacije RTCG i uticaja građana na rad javnog medijskog servisa, a ove radionice posvećene su izgradnji kapaciteta građana i predstavnika NVO po pitanju praćenja rada RTCG i podnošenja prigovora u vezi sa programskim sadržajima.

Učesnici radionice imali su priliku da se upoznaju sa profesionalnim principima i standardima koje RTCG, ali i lokalni javni servisi, moraju poštovati u svom radu kao i kako da prepoznaju kršenje tih standarda od kojih su ključni tačnost, objektivnost, provjera činjenica, kredibilitet, pravednost, pravo na odgovor i ispravku, korišćenje jezika, cenzura itd. Sa svim tim standardima učesnike je upoznao i detaljno im ih približio novinar Dragoljub Duško Vuković.

U drugom, praktičnom dijelu kojim je moderirao direktor Media centra Goran Đurović, zajednički su analizirani prilozi emitovani u Dnevniku 2 RTCG, te su učesnici, putem praktičnog postupka, edukovani kako da podnesu i obrazlože prigovor koji upućuju zbog kršenja profesionalnih principa i standarda u programskim sadržajima emitovanim na RTCG.

Projektom koji je podržan od strane ambasade SAD-a u Crnoj Gori, predviđeno je da se radionice održe u  Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Pljevljima, Beranama, Plavu, Herceg Novom, Ulcinju, Tivtu, Baru, Budvi i Kotoru.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još