Drugi tender za šetalište od Bijele do Sv. Neđelje

 Drugi tender za šetalište od Bijele do Sv. Neđelje

Foto: portalnovi.me

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog objavila je drugi javni poziv za izbor izvođača za izgradnju šetališta od Bijele do Sv. Neđlje, čija je vrijednost procijenjena na 160 hiljada eura, što je 20 hiljada eura više u odnosu na prvi tender koji je poništen. U obrazloženju tenderske komisije, kažu, da je tada ,jedini ponuđač, dostavio veću cijenu od one koja je planirana tenderom.

Foto: portalnovi.me

Riječ o izgradnji trotoara u dužini od 450 m i uređenju priobalnog pojasa na površini od oko 1.000 m2. Projekat zajednički finansiraju Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Opština Herceg Novi. Rok za izvedene radove je dvije godine, a izvođač je u tom periodu dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još