Dom starih u Risnu otvoren za posjete pod zdravstevnim uslovima

 Dom starih u Risnu otvoren za posjete pod zdravstevnim uslovima

Foto: domstarihrisan.me

U JU Dom starih Grabovac u Risnu od danas su dozvoljene organizovane posjete korisnicima pod nadzorom u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, saopšteno je iz Doma.

Posjete će biti organizovane svakim danom od 10.30 do 14.00 časova uz obaveznu najavu i tačno određen termin.

Posjete korisnicima moguće su ukoliko posjetilac ima:

– dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije

– negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h

– dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 90 dana.

Posjete korisnicima moguće su u spoljašnjim prostorima Doma. Posjete su ograničenog trajanja i organizuju se prema unaprijed utvrđenom rasporedu, tako da se može održati razmak od 2 metra između svih osoba.

Posjetioci moraju cijelo vrijeme da nose masku i da se pridržavaju drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.).

Posjete korisnicima u unutrašnjim prostorijama Doma moguće su kada iz objektivnih razloga posjetu nije moguće organizovati u spoljašnjim prostorijama Doma. Posjete su ograničenog trajanja i organizuju se prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

Posjete su dozvoljene isključivo pojedincima/kama uz obavezno nošenje lične zaštitne opreme ( hirurška maska ) uz obaveznu najavu, mjerenje temperature i dezinfekciju ruku i obuće na samom ulasku u krug ustanove.

Zakazivanje termina je moguće radnim danima od 08.00 do 14.00 časova na sljedeće brojeve telefona:

Odjeljnje gerijatrije (H paviljon) 067 181 328

Odjeljenje psihogerijatrije (G paviljon) 067 334 010

Odjeljenje demencije 067 582 340

Odjeljnje palijativne njege 069 813 443

Iz Doma mole sve koji su zakazali posjete da poštuju termine i obavezu nošenja LZO, kao i da sa sobom ponesu lični indentifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i fotokopiju potrebnih potvrda (dokaz o vakcinaciji, negativan PCR test i dokaz o infekciji Sars Kov 2 – orginal potvrda na uvid).

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još