Disleksija:poremećaj čitanja ili razumijevanja pročitanog

 Disleksija:poremećaj čitanja ili razumijevanja pročitanog

Ilustracija

Roditelji kada primjete da im je dijete potišteno, te izbjegava kontakt sa drugom djecom pomoć potraže od stručnih lica. Jedna od dijagnoza koja se postavi je i disleksija. O njoj se, u posljednje vrijeme govori, ali roditelji malo znaju, pa smo za Portal Novi pojašnjenje tražili od logopedice Ane Delić.

Foto:Privatna arhiva

-Disleksija je poremećaj čitanja ili razumijevanja pročitanog, iako postoje sve osnove da dijete savlda te vještine : uredna inteligencija, dobar vid, sluh, uporan rad na razvoju vještina i želja djeteta da nauči“, kaže Delić i nabraja koji su to tipični znaci da dijete ima disleksiju.

-Ako dijete zastajkuje prije nego što pročita riječ, guta slova, dodaje slogove, premješta redoslijed slova u riječi, zamjenjuje slova koja slično zvuče, teško povezuje glasove u riječi
ne razumije pročitano ( iako može da razumije kad mu vi pročitate),preskače redove
nepravilno diše tokom čitanja“ su neki od razloga da povedete dijete kod logopeda napominje Delić, ističući, iz prakse, da su djeca sa disleksijom svjesna da imaju problem sa čitanjem, pa vrlo često uspijevaju da zamaskiraju problem time što bukvalno zapamte unaprijed ono što bi trebalo da pročitaju.

Ilustracija

-Osobe sa diskleksijom imaju problem orjentacije u prostoru i vremenu.Imaju teškoće u praćenju redoslijeda između različitih aktivnosti, imaju teškoću da kažu vrijeme i da se pridržavaju rasporeda. Glavni problem je u orjentaciji u prostoru, miješanje šta je lijevo,a šta je desno , odražavaju se kasnije naravno i na papiru.Jedna od naučnih pretpostavki je da je došlo do zamjene funkcija dviju hemisfera, desna (sintetička) i lijeva ( analitička)“, objašnjava Delić, napominjući da djeca sa disleksijom češće misle neverbalno, upravo zbog dominacije desne hemisfere koja ima funkciju integracije vizuelnih i auditivnih informacija.

Savjet logopeda: Što da uradite kad prepoznate problem?

-Obavezno se konsultujte sa logopedom ili psihologom jer na taj način dobijate adekvatnu procjenu i program rada sa djetetom.Sistematski rad na razvoju vještina uz rad na osnaživanju i motivisanju djeteta je ono što se primarno preporučuje kada je disleksija u pitanju. Pored toga što ćete odvesti dijete kod stručnjaka, postoji nekoliko stvari koje možete da uradite sa svojim djetetom : čitajte naglas svaki dan sa djetetom, koristite svaku priliku da zajedno vježbate…( slogane na bilbordima, znakove u supermarketima) važno je da poznajete interesovanja svog djeteta jer dijete lakše uči kroz ono što mu je zanimljivo ( sport, muzika, istorija..)tražiti hobije i aktivnosti poslije škole kojima će dijete raditi na povećanju samopouzdanja djeteta bilježiti zapažanja vezana za ponašanje djeteta, koje su korisne i stručnjaku koji pravi programa rada za dijete olakšajte djetetu pamćenje rasporeda, pravite vizuelne podsjetnike, mape , smjernice provjerite razumijevanje djeteta, razdvojite informacije na više djelova i onda ih prenesite djetetu, pomozite mu sa orjentacijom u prostoru“, savjetuje logopedica Ana Delić.

Koje su to vježbe za savladavanje čitanja?

-Čitanje kratkih riječi koje se sastoje od 4 slova, odnosno od dva sloga.Riječi se napišu pojedinačno na odvojene papiriće.Slogovi se napišu različitim bojama ( npr.crvenu i plavu).
Papiri sa riječima se stave na jedno mjesto ili u kutiju i dijete ima zadatak da vadi kartice jednu po jednu i naglas pročita riječ.Kada to savlada, prelazi se na riječi sa većim brojem slova i čitanje rečenica a potom samostalno sastavljanje rečenica od ponuđenih riječi“, predlaže naša sagovornica.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još