Definisan novi model podjele nadležnosti ministarstva i lokalnih samouprava u dijelu izdavanja UT uslova

 Definisan novi model podjele nadležnosti ministarstva i lokalnih samouprava u dijelu izdavanja UT uslova

U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, državni sekretar za prostorno planiranje i urbanizam, mr Aleksandar Ašanin održao je radni sastanak sa sekretarima sekretarijata za urbanizam svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Glavna tema sastanka bila je definisanje novog modela podjele poslova između Ministarstva i lokalnih samouprava u dijelu izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, koji bi bio usklađen sa Zakonom propisanim poslovima glavnog državnog arhitekte i glavnog gradskog arhitekte.

Nakon konstruktivne diskusije, na predlog Ministarstva, dogovoreno je da izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za objekte do 3000m2 bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, ostane u nadležnosti lokalnih samouprava. Poslovi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za objekte preko 3000m2, za sve objekte za koje je obavezno raspisivanje javnog konkursa, kao i za trgove, skverove, šetališta i gradske parkove ostaće u nadležnosti Ministarstva.

Sa novom preraspodjelom nadležnosti nije se saglasio sekretar Sekretarijata za prostorno planiranja i održivi razvoj Opštine Ulcinj, Mehmed Milla, dok su v.d. sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada Podgorice, Miljan Barović i sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kolašin, Ljiljana Raičević istakli da sekretarijati kojima rukovode imaju adekvatan kadrovski kapacitet za izdavanje UTU-a i za objekte preko 3000m2 bruto građevinske površine.

Analiza koju je Ministarstvo pripremilo na osnovu podataka o broju i strukturi urbanističko-tehničkih uslova izdatih u svim crnogorskim opštinama tokom prošle godine, pokazala je da dogovorena preraspodjela nadležnosti neće imati bitnijeg uticaja na obim poslova sekretarijata za urbanizam lokalnih samouprava, a da će finansijski uticaj biti zanemarljiv.

Na sastanku je razgovarano i o drugim izazovima sa kojima se susreću lokalne samouprave, poput lošeg kvaliteta planskih dokumenata, neadekvatnih zakonskih rješenja, problema u procesu legalizacije bespravno sagrađenih objekata, nedostatka kadra u urbanističko-građevinskoj inspekciji i dr.

Državni sekretar Ašanin ukazao je na potrebu da sastanci poput ovog postanu redovna praksa i da se komunikacija između Ministarstva, jedinica lokalne samouprave i Zajednice opština intenzivira,  u cilju koordinisanijeg i efikasnijeg zajedničkog djelovanja.

(saopštenje Ministarstva ekologije, planiranja prostora i urbanizma)

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još