COVID 19 UBRZAO DIGITALIZACIJU PROCESA NASTAVE NA UNIVERZITETU CRNE GORE

 COVID 19 UBRZAO DIGITALIZACIJU PROCESA NASTAVE NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Ilustracija

Pandemija izazvana virusom COVID 19 je uslovila da od 10% aktivnih studenata Univerziteta Crne Gore u martu, danas studenti u punom kapacitetu koriste onlajn servise Centra informacionog sistema (CIS) Univerziteta Crne Gore.

Od početka pandemije, Centar informacionog sistema je u prvi plan stavio komunikaciju  između studenata i nastavnog kadra, aktuelizovao ranije razvijene distance learning (DL) servise, odnosno servise za učenje na daljinu, inovirao i izradio nove infrastrukture, koje bi mogle na najadekvatniji način odgovoriti  izazovima i okolnostima koje je nametnula pandemija.

Da bi se ispoštovale mjere protiv širenja virusa, Centar informacionog sistema je razvio software za elektronsku predaju dokumentacije i upis kandidata u prvu godinu osnovnih i master studija, a samo u prvom roku je više od 3.700 kandidata završilo prijavu putem ovog sistema.  Od početka nastavne godine, 11.000 studenata je koristilo DL platformu, a u prosjeku se realizuje više od 20 video konferencija svakoga dana.

Još od nastavne 2018/19. godine studenti su, putem lansiranog servisa, mogli preuzeti automatski generisane kredencijale (podatke za logovanje) koji im omogućavaju pristup svim onlajn servisima koje pruža Akademska mreža, odnosno AAA infrastrukturi. Ova infrastruktura, u početku planirana za pristup mejlu i Eduroam servisu, pokazala se odličnom za autorizaciju na e- learning sistem.

Za brzo i sigurno dostavljanje kredencijala studentima, bez odlaska u studentsku službu, imajući u vidu novonastalu situaciju, Centar informacionog sistema je razvio i SMS servis (https://aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me/)

Sa ciljem da se olakša nastavnom osoblju, obučen je i tim IT administratora univerzitetskih jedinica sa kojima je CIS kreirao pojedinačne kurseve na DL platformi i dodjeljivao adekvatna prava profesorima i studentima.

Za rješavanje svih problema onlajn nastave u najbržem roku, kako za studente tako i za profesore, pokrenuta je korisnička podrška na mejlu: nastava@ucg.ac.me .

S obzirom na to da nastavni proces zahtijeva audio vizuelni kontakt, CIS je kreirao klaster od 14 BigBlueButton servera  koji omogućavaju video konferencije i integrisao ga sa instaliranom DL platformom. Profesor sada može, direktno na DL platformi, kreirati video konferencije, snimati ih u realnom vremenu i postaviti ih za dalje gledanje,  pored ranijih mogućnosti postavljanja materijala, kreiranja aktivnosti i testova.

Pored svih ovih aktivnosti, zaposleni CIS-a su radili i na inoviranju zvaničnog sajta Univerziteta Crne Gore, aplikaciji studenske službe i finansija, obračuna opterećenja zaposlenih, pripreme za sprovođenje fiskalizacije, redovnog održavanja servera, ostalih servisa i linkova između jedinica, kao i rekonstrukciju glavne sistem sale CIS-a Univerziteta Crne Gore.

(UCG)

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još