CEDIS isplatio 400.000 eura odštete potrošačima

 CEDIS isplatio 400.000 eura odštete potrošačima

Foto: Portal Novi

“Samo u prošloj godini isplaćeno je oko 93,55 hiljada eura od kojih najviše u Regionu 1, odnosno Nikšiću i Plužinama i to 25,31 hiljada eura, zatim slijedi Region 6, u koji spadaju Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac sa 25,24 hiljade eura, pa Region 4, odnosno Bar, Ulcinj i Budva sa 15,44 hiljade eura”, rekli su iz CEDIS-a.

Nakon njih, kako je saopšteno Dnevnim novinama, ide Region 2, u koji spadaju Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Tuzi sa oko 13,24 hiljade eura kao i Region 5, odnosno Kotor, Tivat i Herceg Novi sa oko 8,25 hiljada eura.

“Zatim, imamo isplaćenih oko 5,7 hiljada eura za Region 3, odnosno Berane, Andrijevicu, Plav, Gusinje, Petnjicu i Rožaje i 375 eura prema pristiglim zahtjevima iz Regiona 7, koji čine Pljevlja, Žabljak i Šavnik”, rekli su iz CEDIS-a.

Za štete na imovini nastale zbog prekida u snabdijevanju električnom energije, od kraja decembra do sredine februara zahtjeve je poslalo 1,4 hiljade korisnika. Do sada je Komisija obradila oko 900.

CEDIS ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti i preduzima sve korake i dogovore sa osiguravačem kako bi se proces prijema, obrade i odlučivanja po podnešenim zahtjevima, koji su opravdani, učinio maksimalno efikasnim.

Pravo po osnovu obeštećenja imaju svi korisnici električne energije kod kojih se utvrdi postojanje odgovornosti CEDIS-a za konkretne štete.

“U slučaju da je zahtjev osnovan, zaposleni iz službe za vansudsko rješavanje sporova i osiguranje izvještaj prosljeđuje osiguravaču, koji na osnovu dostavljene dokumentacije odnosno računa o opravci-kupovini, praćeno detektažom o uzroku i detaljnom opisu štete, obračunava štetu”, objasnili su iz CEDIS-a.

Na osnovu obračuna od osiguravača, Služba za vansudsko rješavanje sporova i osiguranje, pravi ugovor i nakon potpisivanja obje strane obavlja se isplata oštećenom, prenosi Mina business.

Izvor: FOS media

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još