Agencija nije izdala dozvolu „Valgu“ za izvoz 4000 tona grita u Ukrajinu

 Agencija nije izdala dozvolu „Valgu“ za izvoz 4000 tona grita u Ukrajinu

Reagujući na pisanje medija o međunarodnom ekološkom skandalu Agencija za zaštitu prirode i životne sredine saopštila je da nije izdala dozvolu za izvoz 4000 tona neopasnog otpada kompaniji “Valgo Montenegro” porijeklom iz Porto Montenegra, koji je bio razdvojen od  onog iz bivšeg Brodogradilišta.

-Ugovor između “Valgo Montenegro” i “VK Firma Arka” je sastavni dio obavještenja za izvoz neopasnog otpada u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (“Službeni list SRЈ, Međunarodni ugovori”, br. 2/99) koje je dostavilo preduzeće “Valgo Montenegro”. Budući da se ova vrsta otpada u skladu sa navedenim zakonom nalazi na ,,žutoj listi”,  Agencija je proslijedila obavještenje o planiranom izvozu nadležnom organu Ukrajine.

Napomnjemo da Zakonom o upravljanju otpadom (»Službeni list CG« broj 64/11, 39/16), nije predviđeno izdavanje dozvola za izvoz neopasnog otpada, što znači daAgencija za zaštitu prirode i životne sredine nije izdala dozvolu za izvoz ove vrste otpada kompaniji “Valgo Montenegro”, kako se navodi u tekstu- reaguju iz Agencije.

Izvozna kompanija  je shodno članu 82. Zakona o upravljanu otpadom upisana u Registar izvoznika neopasnog otpada i stekla je mogućnost da vrši izvoz neopasnog otpada, pojašnjavaju oni.

Dodaju I da Agencija za zaštitu prirode i životne sredine nije nadležna za karakterizaciju i klasifikaciju otpada. Karakterizaciju i klasifikaciju otpada, vrši ovlašćena laboratorija, odnosno JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“.

-Sva dokumentacija u vezi sa ovim pitanjem koja je u posjedu Agencije, stavljena je na raspolaganje Osnovnom državnom tužilaštvu i Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma  Crne Gore.

Insistiranjem implementacione jedinice koja prati realizaciju projekta remedijacije tla lokacije brodogradilišta Bijela, koji se sprovodi iz kredita Svjetske banke,   grit iz Porto Montenegra fizički je razdvojen od grita iz Brodogradilišta Bijela,  pa samim tim nije moglo doći do njihovog miješanja- tvrde iz Agencije.

Kako dodaju, po saznanju o mogućoj povezanosti kompaniie Valgo sa nezakonitim postupanjima u drugoj državi, još u decembru 2019. godine Agencija je obavijestila i Svjetsku banku o tome  i ukazala da ukoliko se utvrdi odgovornost kompanije „Valgo“ u predmetnom  pitanju, to se može  izuzetno negativno odraziti na projekat remedijacije u Bijeloj. To budući da Ugovor sa izvođačem radova predviđa mogućnost momentalnog raskida ukoliko se utvrdi nezakonito postupanje izvođača radova.

– Održan je i veći broj video konferencija sa Svjetskom bankom, na kojima je dogovoreno da Agencija odredi lice koje će prikupljati podatke i dokumentaciju vezanu za ovo pitanje i sarađivati sa Svjtskom bankom u cilju ispitivanja navoda da je opasni otpad izvezen u Ukrajinu- kažu u reagovanju.

Obaviještavaju I da je rok do kojeg je izvođač u obavezi da završi radove bio 30.06.2020. godine, te da on nije produžen do juna 2021. godine kako je to navedeno u istraživačkom tekstu.

– Značajno probijanje roka za završetak radova  ima za posljedicu naplatu ugovorenih kazni. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je 1. jula. 2020. godine,  kada su stvoreni formalni uslovi započela proceduru po ovom pitanju, o čemu je Izvođač radova blagovremeno obaviješten u skladu sa odredbama Ugovora.  Takođe, odmah po formiranju nove Vlade CG, Agencija je informisala Ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma o statusu ovog projekta.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine će i u narednom periodu nastaviti da sistematično, kontinuirano, pravovremeno i tačno informiše domaću i međunarodnu javnost o svim aktivnostima Agencije, putem medija, našeg web portala i drugih kanala komunikacije- zaključuju u reagovanju.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još