AD „Novi Prvoborac“ sjutra bira novi odbor direktora

 AD „Novi Prvoborac“ sjutra bira novi odbor direktora

Vanredna skupština Akcionarskog društva za građevinarastvo i usluge „Novi Prvoborac“ Herceg Novi biće održana sjutra a na njoj će biti donešena odluka o razrešenju od dužnosti aktuelnih članova odbora direktora i imenovanja novih.

Statutom Akcionarskog društva za građevinarastvo i usluge „Novi Prvoborac“ Herceg Novi iz oktobra 2014. godine, propisano je da ovo društvo ima odbor direktora koji se sastoji od tri člana, a koji se biraju iz reda akcionara i zaposlenih.

Sedmoj vanrednoj skupštini prisustvovaće Sandra Bulatović, državna sekretarka odlučeno je nakon sjednice Vlade a po pozivu AD „Novi Prvoborac“.

Na skupštini akcionara Akcionarskog društva za građevinarastvo i usluge „Novi Provoborac“ Herceg Novi, a na osnovu Odluke Vlade Crne Gore u novembru 2018. godine, za člana odbora direktora, kao predstvanik državnog kapitala, predložen je Stefan Šaponjić iz Ministrstva odbrane.

Sporazumom sačinjenim između Ministarstava odbrane Srbije i Ministarstva odbrane Crne Gore u aprilu 2010. godine Crna Gora je preuzela akcije Akcionarskog društva za građevinarastvo i usluge „Novi prvoborac“ Herceg Novi.

Tom sporazumu je predhodilo Rješenje Privrednog suda u Podgorici, kojim je utvrđeno da se potraživanja povjerilaca stečajnog dužnika (tadašnjeg preduzeća „Prvoborac“) izmire isplatom akcija u Akcionarskom društvu „Novi Prvoborac“ Herceg Novi, čiji je jedan od povjerilaca bila i Vojska Jugoslavije.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još