16. redovna sjednica Skupštine Opštine – 26.aprila

 16. redovna sjednica Skupštine Opštine – 26.aprila

P.redsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Nikola Samardžić sazvao je XVI redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za 26. April 2021. godine. Biće to posljednja sjednica pred predstojeće lokalne izbore a na njoj će se naći 26 tačaka među kojima su i predlog Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte, predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju Ilijinog parka u Igalu.

Pored ostalih, pred odbornicima će se naći i Predlog Odluke o učešću predstavnika nevladnih organizacija u radnim grupama, Predlog Odluke o donošenju Strategije zapošljavanja Opštine Herceg Novi 2021.- 2025.godine, predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanju članskog doprinosa u Turističkoj organizaciji Opštine Herceg Novi.

Razmatraće se i o Predlogu Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica pojedinih kategorija obveznika na teritoriji Opštine Herceg Novi, kao i Predlogu Odluke o stavljanju van snage Odluke o postavljanju, građenju privremenih objekata montažnog karaktera.

Odbornici će raspravljati i o Planu pripreme turističke sezone 2021.godine ali i o Izvještajima o radu Opštinskih javnih preduzeća za proteklu godinu.

O ovim i drugim tačkama Odbornici će raspravljati u Dvorani Park sa početkom u 10 časova.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još